Förändring av sortiment

I takt med att befintligt lager av fotoemballage, kuvert och övriga pappersprodukter tar slut på lager, kommer dessa att utgå ur vårt sortiment.
I många fall är det rena standardprodukter som kan erhållas lokalt och då det gäller specialtillverkningar, tex. kvadratiska kuvert 15x15, är volymerna numera så små att det inte motiverar unika tillverkningar.

Öppettider under Corona

Under den rådande Corona-krisen kommer kontor och lager att under merparten av tiden vara stängda!
Vi kommer att koncentrera utleveranser till ett fåtal dagar under veckan.
Meddelande kan lämnas på telefonsvarare eller helst via mail till vår info-adress.