Är du ägare till ett torrlabb?

Du har väl sett att vi rear ut vårt utgående sortiment av papper till torrlabb. HALVA PRISET!
Kanonprodukter som fungerar i Epson och Fuji torrlabb.

Öppettider under Corona

Under den rådande Corona-krisen kommer kontor och lager att under merparten av tiden vara stängda!
Vi kommer att koncentrera utleveranser till ett fåtal dagar under veckan.
Meddelande kan lämnas på telefonsvarare eller via mail till vår info-adress.