Öppettider under Corona

Under den rådande Corona-krisen kommer kontor och lager att under merparten av tiden vara stängda!
Vi kommer att koncentrera utleveranser till ett fåtal dagar under veckan.
Meddelande kan lämnas på telefonsvarare eller helst via mail till vår info-adress.