Förändring av sortiment

I takt med att befintligt lager av fotoemballage, kuvert och övriga pappersprodukter tar slut på lager, kommer dessa att utgå ur vårt sortiment.
I många fall är det rena standardprodukter som kan erhållas lokalt och då det gäller specialtillverkningar, tex. kvadratiska kuvert 15x15, är volymerna numera så små att det inte motiverar unika tillverkningar.

Öppettider under Corona

Under den rådande Corona-krisen kommer kontor och lager att under merparten av tiden vara stängda!
Vi kommer att koncentrera utleveranser till ett fåtal dagar under veckan.
Meddelande kan endast lämnas via mail till vår info-adress.

Prishöjningar

Med anledning av containerbrist och skenande fraktkostnader har vi fått aviseringar om kommande prishöjningar på alla produkter. Dessa kommer att genomföras i takt med lagerpåfyllning varför prisbilden i vår webshop ibland inte överensstämmer med verkligheten. Dock strävar vi mot att det ordererkännande ni får ur vårt affärssystem skall ha rätt prisinformation.