Är du ägare till ett torrlabb?

Du har väl sett att vi rear ut vårt utgående sortiment av papper till torrlabb. HALVA PRISET!
Kanonprodukter som fungerar i Epson och Fuji torrlabb.